Dane firmy:
DOT Bogdan Juszczak
PL-50571 Wrocław,
ul. Wandy Rutkiewicz 32/3
NIP: 8941116288

biuro@dot-logistics.pl
tel.: (71) 307 07 20
www.dot-logistics.pl
TransId: 573035

DOT Sp. z o.o.
PL-50571 Wrocław,
ul. Wandy Rutkiewicz 32/3
KRS: 0000464571
REGON: 022155553
NIP: 8943046534

Kapitał zakładowy: 5000,-PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes: Bogdan Juszczak

Janusz Bartków
Kierownik spedycji krajowej

tel.: +48 501 151 175
spedycja@dot-logistics.pl
j.bartkow@dot-logistics.pl TransId: 573035-2

Tomasz Fulara
Kierownik spedycji międzynarodowej

tel.: +48 786 868 111
spedycja@dot-logistics.pl
t.fulara@dot-logistics.pl
TransId: 573035-3